vsfz

Výpočet cestovného pre rozhodcov a delegátov

Jednotné cestovné (0,20 €/km)

Počet nominovaných osôb 1 2 3 4
Počet áut 1 2 3 4
Prejdené kilometre 1.

2.

3.

4.

Do banku dajte    
Rozdelenie banku pre šoférov 1.

2.

3.

4.

© Michael Mikloško, 24mikki24@gmail.com